Център за Творчески и Социални Практики набира експерти за участие в фокус група по проект POWER UP!

Център за Творчески и Социални Практики набира експерти в сферата на приобщаващото образование за участие в фокус група по проект POWER UP! подкрепен от програма Еразъм + на Европейската комисия.

Проектът е новаторска инициатива, чиято цел е да да даде възможност на младежи със специални образователни потребности (СОП) да подобрят своите дигитални и предприемачески умения. 

Експертната фокус група е част от дейностите за постигане на тази цел и по време на първата нейна среща експертите ще се фокусират върху похвати за развитие на творческо мислене и решаване на проблеми в бизнес среда.

В групата могат да вземат участие експерти от различни области, които имат опит или интерес в работата с лица със СОП (педагози, предприемачи, социални работници, ментори и други).

За участие в събитието е необходимо да попълните следната анкета и  регистрационната форма в срок до 18.06.2024.

Резултатите от срещите на експертната група ще бъдат използвани за създаване на обучителна методология и инструменти, които да подобрят предприемаческите умения на лица със СОП. 

Повече информация за дейностите и целите на проекта може да намерите тук.

The PowerUp project is funded by the Erasmus+ programme of the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.